TERUG NAAR START
Egbertus van Dompseler
GeslachtMan
Leeftijd61 jaar
 
Geboren26-6-1718teBarneveld
Gedoopt26-6-1718teBarneveld
Overleden28-9-1779teElburg
Begraven teElburg
Vader Wijnand van Dompseler
 Geboren 25-5-1687
 Overleden 1745
Moeder Johanna Wilhelmina van Ommeren
 Geboren 1689
 Overleden 21-5-1774
Broer  Jan Willem Geb. 14-8-1712
Broer  Ambrosius Evert Geb. 12-11-1713
Broer  Gerrit Geb. 5-7-1716
Zus  Anna Elisabeth Geb. 7-4-1720
Zus  Hendrika Agnes Geb. 20-9-1722
 
Huwelijk 14-6-1765 te Elburg
 
metWobbina Josina Julien
 Geboren1740
 Overleden?-4-1774
Kinderen  Helen
George
Wijnanda Johanna Magdalena
Egbert Jan Willem
Notities persoonEgbert van Dompseler werd te Oene als lidmaad ingeschreven op 28 mei 1748 en heeft volgens doopboek aldaar te Epe gewoond. Zijn zoon George werd in 1768 te Oene gedoopt. Uit het lidmatenboek aldaar blijkt dat hem in het jaar 1769 attestatie naar Elburg werd verleend, alwaar hij reeds ontvanger was. Voor de heeren Julien en Tulleken legde hij de burgereed af, 16 mei 1772.
Kort na de geboorte van zijn jongste kind, overleed zijn echtgenote en werd deze 26 april 1774 in de kerk te Elburg begraven. Ruim 5 jaren later, 28 september 1779 volgde hij haar in het graf en werd zijn lijk in de noordergang der kerk bijgezet. Een dochtertje Helena stierf 9 dagen later. Zijn zoon George moet jong overleden zijn doch door één zoon Egbert Jan Willem van D. bleef zijn geslacht in mannelijke lijn voortbestaan.

Boeve, Hendrik Lubberts x, Dries, Jentjen, verkochten mond aan, Dompseler, Egbert van x, Julien, Wobijna Josijna
wat: wagenschuur, turfschuur +7, waar: EmsterEnk, Emsterbroek, 729, 17690425, 17690529,
bron: , 2, 916, 2/9, 64v,

Dompseler, Egbert van x, Julien, Wobbina Josina, verkochten aan, Dompseler,
Hendrica A. (zus),
wat: ½ zaail het Euland (5 mo), waar: Horthoek, 350, 17691123, 17691228,
bron: , 1, 935, 1/4, 15v, <geërfd v Wijn.v Dompseler

Dompseler, Egbert van x, Julien, Wobbina Josina, schuldig aan, Smit, Derk Jansen
x, Ariaens, Hendrina
wat: onderp.huis, hof , zaail, waar: OenderDorp, 500, 17720427, 17720429,
17740716
bron: , 1, 935, 1/4, 36r,

Dompseler, Egbert v (wedn.v), Julien, Wobbina J (zal.), verkochten mondeling,
Peters, Anna,
wat: huis, hof, zaail, waar: Oene, 950, 17740519, 17740521,
bron: , 1, 935, 2/4, 47v,

Dompseler, Egbert van, peinding/beslag op, Peters, Anna (Oene),
wat: goed de Venenberg, waar: Oene, 17760720, 17760720,
bron: , 1½, 935, 2/4, 75v, tbv opheffen peinding fol.52r


Uittreksels uit de “protocollen van bezwaar” van het ambt Epe __oud notarieel_1650_-_1811__-_