van Dompseler, Evert Jan Willem Wijnandus
GeslachtMan
Leeftijd37
Geborendi 13 mrt 1832 te Elburg
Overledenzo 23 jan 1870 te Weltevreden (Batavia)
Begraven
BeroepKapitein der Artillerie
VaderDompseler, Teunis Egbertus Wijnandus van
MoederSchermerts, Cornelia Johanna Susanna
  
Broer Egbert Jan Diederik
Zus Benjamina Dilliana Maria Wijnanda (2)
Broer nn  
Zus Kornelia Frederica Susanna Constantia (2)
Broer Hendrik Antonie Petrus
Zus Maria Benjamina
Broer Petrus Egbertus Jan Hendrik (1)
Huwelijkza 12 nov 1859 te Batavia (Ned. Indië)
metPauly, Theodora Magdalene Francoise de
Kinderen: (5) Cornelia Johanna Susanna
Theodorus Egbertus Willem (2)
Johanna Anna Suzanna Carolina (3)
Johannes Hendricus Cornelis Henri (3)
Theodora Wilhelmina
Notities:
-PersoonHij overleed in zijn huis op het Waterlooplein in Weltevreden bij Batavia.
Zijn staat van dienst was als volgt:
20-08-1849 Bij ministeriele beschikking benoemd tot Cadet der Artillerie KMA.
15-07-1853 Aangesteld als 2e luitenant der Artillerie bij ZM besluit nr 61.
23-03-1857 en 13-07-1958 Bij besluit van de Gouverneur Generaal nr 3 en Zijne Majesteit besluit nr 61 Luitenant der Artillerie.
18-10-1863 Bij besluit van de G.G. nr 5 Kapitein der Artillerie.
08-02-1859 Ridder der Mil. Willemsorde, hebbende zich onderscheiden als Chef der expeditionaire artillerie naar Djambi bij de verovering van die stad op 6 september 1858 (Kon Besluit nr 64).
Uit het lidmatenboek te Breda blijkt dat hij 15 oktober 1853 als lidmaat der NH kerk is aangenomen. Noor zijn plaatsing op de KMA had hij laatstelijk het onderwijs genoten op de kostschool van de heer Jansen in de Catharinastraat te Breda en na eerst in zijn vaderstad aan het instituut "van Kinsbergen"te zijn opgeleid.
Als 2e luitenant werd hem de opleiding tot officier van het artillerie-kader te Weltevreden opgedragen. Na zijn bevordering tot Kapitein werd hij naar Soerabaya overgeplaatst om bijna 2 jaar later naar Batavia terug te keren wegens zijn plaatsing bij het materieel.
Op het Waterlooplein te Weltevreden betrok hij met zijn gezin het huis waar hij na ene ongesteldheid van slechts enige uren tengevolge van een hevige koortsaanval op Zondagmorgen 23 januari 1870 stierf.
  
-OverlijdenOverleden in zijn huis op het Waterlooplein te Weltevreden bij Batavia
Bronnen:
-GeboorteStreekarchivariaat NW Veluwe
Referentie1051213025
Datumw 11-11-2021