TERUG NAAR START
Teunis Egbertus Wijnandus van Dompseler
GeslachtMan
Leeftijd76 jaar
 
Geboren28-12-1796teElburg
Gedoopt1-1-1797teElburg
Overleden15-9-1873teElburg
Vader Egbert Jan Willem van Dompseler
 Geboren 10-4-1774
 Overleden 1-9-1838
Moeder Dilliana Vos
 Geboren 18-12-1757
 Overleden 21-3-1839
Zus  Wobbina Gozina Magdalena Geb. 2-7-1795
Broer  Hendrik Antonis Petrus Geb. 22-2-1798
 
Huwelijk 11-7-1821 te Elburg
 
metCornelia Johanna Susanna Schermerts
 Geboren20-5-1800
 Overleden23-2-1887
Kinderen  Egbert Jan Diederik
Benjamina Dilliana Maria Wijnanda
Kind 3
Kornelia Frederica Susanna Constantia
Hendrik Antonie Petrus
Evert Jan Willem Wijnandus
Maria Benjamina
Petrus Egbertus Jan Hendrik
Notities persoonT.E.W. van D genoot zijn opleiding aan het , toen nog maar kort opgericht, bekende instituut "van Kinsbergen" te Elburg. Het voornemen om ambtenaar bij het kadaster te worden liet hij varen. In burgerlijke en kerkelijken ambten heeft hij Elburg een lange reeks van jaren gediend.
Van 26 oktober 1828 tot zijn dood, 15 september 1873 was hij lid van de Gemeenteraad en in het laatste jaar tevens wethouder.
In de NH kerk bekleedde hij het ambt van ouderling en dat van Kerkvoogd. Van het aloude schipluidenfonds was hij provisor. Op 11 juni 1821 was hij gehuwd met Cornelia Johanna Susanna Schermerts, geboren op de huize Oosterholt, gemeente Ijsselmuiden, dochter van Johan Diderick en Benjamin Maria van de Polder.
T.E.W. van D kwam, door het overlijden van zijn ouders in het bezit van 2 huizen aan de Kerkstraat te Elburg, van een huis aan de Beekstraat no 108 van het Oosterkwartier, waar al hun kindern werden geboren en één tegenover het instituut van Kinsbergen, waar T.E.W is overleden.
Verder bezat hij 2 boerderijen: Rustenburg bij Oldebroek en de Ganzenebbe bij Vaassen, welke laatste in latere tijd voor een philantropisch doel werd bestemd. Ook was hij voor de helft eigenaar van een boerderij in Epe, waarvan de andere helft eigendom was van zijn jongere broer Hendrik Antonie Petrus van Dompseler.
Nog bezat hij landerijen in de polder van Oosterwolde en twee uitgestrekte tuinen buiten de Goorpoort in Elburg.
Na het overlijden van zijn schoonmoeder B.M. van de Polder, weduwe Schermerts, kocht hij het door haar bewoonde huis, waarin zijn weduwe na zijn dood haar intrek nam met de oudste zoon Egbert Jan Diederick van Dompseler, Secretaris te Elburg, tot diens overlijden 22 november 1881, In ditzelfde huis bezweek hun jongste zoon Petrus Egbertus Jan Hendrik van Dompseler op 30 april 1878, die als Majoor der Infanterie O.I.L. bij Samalang op Atjeh gewond en daarop met verlof in Nederland bij zijn moeder teruggekeerd, er nog enige maanden door zijn echtgenoot is verpleegd. Op 12 maart 1836, dus voor de dood van zijn ouders had T.E.W. van Dompseler met zijn broer en zijn zuster, deze laatste met toestemming van haar man Lambert Top Willemszoon, onderhands een transactie aangegeaan, waarbij de broeders en hun zuster elkander beloofden alle erfenissen en legaten nog te verwachten of mogelijk te verkrijgen, gelijkelijk onderling te verdelen, "zijnde ons enig doel met deze, opdat een iegelijk onzer en de een met den anderen in alles ter zake voorgeschreven gelijke verwagtingen moge koesteren, gelijke regten en voordelen mogen behouden en hebben genieten en in eigendom verkrijgen".