TERUG NAAR START
Johanna Wilhelmina van Ommeren
GeslachtVrouw
Leeftijd84 of 85 jaar
 
Geboren1689teOene
Overleden21-5-1774
Begraven25-5-1774teElburg
Vader Willem van Ommeren
 
 
Moeder Anna ten Holthe
 
 
 
Huwelijk 20-10-1711 te Oene
 
metWijnand van Dompseler
 Geboren25-5-1687
 Overleden1745
Kinderen  Jan Willem
Ambrosius Evert
Gerrit
Egbertus
Anna Elisabeth
Hendrika Agnes
Notities persoonVan de van Ommerens hebben velen zich verdienstelijk gemaakt als burgermeester van steden als Arnhem, Harderwijk of Elburg. Eveneens waren er die kapitein of vaandrig waren in het Staatse Leger, terwijl Jacob van Ommeren de Oude in 1519 Rentmeester was van de vorst van Gelre, en diens kleinzoon Jacob van Ommeren de Jonge reknmeester en eerste medegedeputeerde van Veluwe voor de steden.

Ommeren, Johanna W. v (wed.v), Dompseler, …. Van (zal.), akte van aperture,
wat: , waar: , 17690218, 17690418,
bron: , 1, 916, 2/9, 50v, actum Elburg

Ommeren, Johanna W v (wed.v), Dompseler, Wijnant v (zal.), 5, verkochten aan,
Pijckeren, Jacob x, Gerrits, Aertjen
wat: 3 mo hooi-weil, waar: OenderVoorbroek, 450, 17470712, 17470727,
bron: , 1½, 933, 1/9, 29r, link Elburg

Ommeren, Johanna W v (wed.v), Dompseler, Wijnand v (zal.), verkocht aan,
Dompseler, Anna E + Egbert v +, Dompseler, Hendrijka v
wat: (bouwmans)huis, hoven, waar: Dorperrot, 600, 17520225, 17520303,
bron: , 1½, 933, 2/9, 49r, OenderDorp

(Uittreksels uit de “protocollen van bezwaar” van het ambt Epe __oud notarieel_1650_-_1811__-_)